יום ג', ג’ באלול תשע”ח
    דף הבית  |  אודות המרכז  |  מחוננים ומצטיינים  |  לווינים וחלל  |  פרסומים  |  כיצד להגיע?  |  צור קשר  |  פורטל החינוך הרצליה  
 
 

החלו האבחונים לתכנית לשנה"ל תשע"ט ! סמסטר א' יחל לאחר החגים, באוקטובר 2018 - שמות החוגים ישלחו למתקבלים באוגוסט- ספטמבר המרכז לילדים מחוננים ומצטיינים הוא מרכז עירוני למצוינות הפועל במרכז המדעים והוא מהווה מרכז העשרה לתלמידים בעלי פוטנציאל לימודי גבוה המבקשים להתנסות ולהרחיב את אופקיהם בתכניות ייחודיות ברמה גבוהה ופורצת דרך, מעבר ללימודיהם הפורמאליים. המרכז מפעיל תכנית עירונית לחטיבה הצעירה ומאפשרת את הגשמת יכולות הילדים המחוננים והמצטיינים, במטרה להעשיר את עולמם ולהקנות להם כלים ומיומנויות, כך שיגדלו להיות אנשים יצירתיים התורמים לחברה. אוכלוסיית היעד התוכנית מיועדת לילדים העולים לגן חובה, לכתה א' ולכתה ב', שאובחנו במבחני אינטליגנציה כמי שהם בעלי מנת משכל גבוהה ופוטנציאל הבא לביטוי במבחנים בחשיבה מהירה, הבנה מעמיקה ויכולת אינטגרציה והסקת מסקנות. התכנית מיועדת לתלמידים הלומדים בהרצליה. על מנת להתקבל לתכנית יש לעבור את תהליכי האבחון והראיון (ראו את דף המידע המצ"ב). הגישה החינוכית בתוכנית הגישה בתוכנית מבוססת על התפיסה החינוכית, שעל מנת להבטיח מיצוי מיטבי של יכולות הילד חשוב לאזן בין מגוון היבטים באישיותו של הילד: רגשי יצירתי וחברתי. לפיכך אנחנו שמים דגש על הצרכים הרגשיים, ההשתלבות בקבוצה והאינטראקציה עם קבוצת השווים ופיתוח החשיבה היצירתית. שלבי הרישום ותהליך הקבלה 1. רישום אינטרנטי לתכנית כדי להתחיל את תהליך הקבלה לתכנית יש למלא טופס רישום מקוון שמטרתו לאסוף פרטים ראשוניים, על מנת שנוכל לזמן אתכם לאבחון פסיכולוגי. 2. אבחון פסיכולוגי לאחר ביצוע הרישום האינטרנטי תישלח אליכם הודעה לבצע תשלום אינטרנטי עבור האבחון. האבחון הינו אישי/ קבוצתי, בכפוף לכתה בה לומד ילדכם (כפי שיובהר בהמשך). הודעה על עמידה/ אי עמידה בקריטריונים תישלח להורים לאחר קבלת תוצאות האבחון. 3. ראיון אישי תלמידים שעמדו בקריטריוני הקבלה של שלב האבחון יזומנו לראיון אישי עם הוריהם והוא יתבצע ע"י יועצת חינוכית/ פסיכולוגית במרכז המדעים. תאום הראיון יהיה מותנה בתשלום אינטרנטי מראש. 4. רישום לחוגים בתום הראיון האישי, ילדים שעמדו בקריטריוני הקבלה יקבלו מהיועצת/ פסיכולוגית את רשימת החוגים המוצעים ויוכלו לבחור חוג ולהירשם. רישום לחוג המבוקש מתבצע בעת התשלום ע"ג קישור לתשלום אינטרנטי שיישלח אליכם לאחר הראיון. לחץ לפתיחת דף מידע- חוגי המצטיינים בחטיבה הצעירה תשע"ט מערכת שעות וסילבוסים סמסטר ב תשעח לוח מפגשים ורשימת חוגים- סמסטר ב תשעח כתובתנו: ז'בוטינסקי 3 הרצליה טלפון: 09-9555285 שלוחה 4 דוא"ל: machon@madaim.org.il בכל פנייה אלינו, אנא ציינו את שם הילד!