דף הבית  |  אודותינו  |  מחוננים ומצטיינים בגיל הרך  |  "שחפים" למחוננים ומצטיינים  |  לווינים וחלל  |  פרסומים  |  צור קשר  
 
 

המרכז לילדים מחוננים ומצטיינים הוא מרכז עירוני למצוינות הפועל במרכז המדעים והוא מהווה מרכז העשרה לתלמידים בעלי פוטנציאל לימודי גבוה המבקשים להתנסות ולהרחיב את אופקיהם מעבר ללימודיהם הפורמליים. תכנית המחוננים והמצטיינים מיועדת לילדים העולים לגן חובה, לכתה א' ולכתה ב', אשר עמדו בהצלחה בנקודת החתך שנקבעה בהתאמה למבדק סינון לשם הערכת יכולות לצורך קבלה לתוכנית לגיל הרך במרכז המדעים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת התכנית, ד"ר נאוה שואל נייד: 053-3609393 , במייל לכתובת: nava@madaim.org.il