מרכז המדעים הרצליה

מרכז מדעים הרצליה

פעילויות במרכז המדעים

הרישום לתוכנית המצויינות בחטיבה הצעירה לשנת הלימודים תשע"ח

המרכז לילדים מחוננים ומצטיינים הפועל במרכז המדעים הוא משמש מרכז העשרה לילדים ותלמידים מהחטיבה הצעירה (העולים לגן חובה ועד כתה ב') בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומבקשים להתנסות ולהרחיב את אופקיהם בתכניות ייחודיות ברמה גבוהה ופורצת דרך, מעבר ללימודיהם הפורמאליים. השתלבות בתוכנית כרוכה בהליכי מיון (אבחון + ראיון) בתשלום.

WCAG 2.0 (Level AA)