מרכז המדעים הרצליה

מרכז מדעים הרצליה

הרישום לתוכנית המצויינות בחטיבה הצעירה לשנת הלימודים תשע"ח

המרכז לילדים מחוננים ומצטיינים הפועל במרכז המדעים הוא משמש מרכז העשרה לילדים ותלמידים מהחטיבה הצעירה (העולים לגן חובה ועד כתה ב') בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומבקשים להתנסות ולהרחיב את אופקיהם בתכניות ייחודיות ברמה גבוהה ופורצת דרך, מעבר ללימודיהם הפורמאליים. השתלבות בתוכנית כרוכה בהליכי מיון (אבחון + ראיון) בתשלום. החלה ההרשמה לתוכנית המצויינות בחטיבה הצעירה לשנת הלימודים תשע"ח, ההרשמה תסתיים ב- 20.1.2018

פעילויות במרכז המדעים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA